ขณะนี้บ้านณัฐวดีได้เปลี่ยนอีเมล์ใหม่

Now I have changed Baan Nattawadee email.

ของใหม่ใช้ [Use of ] baannattawadee@gmail.com

++ ทุกท่านที่ติดต่อทางอีเมล์ให้ใช้เมล์ใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ++

+ + Please contact via e-mail to the new mail from now on + +.

เข้าสู่เว็บไซต์ Go to sites.